تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
چند قطعه برگه برای یاد داشت نوشته ها و خاطرات...


به نام خدایی که نامش کلید گنج های حکیمان است و آرام قلب غریبان...


.

.

وقتی یاد تو میوفتم، بایدم تو هر نفس بغضم بگیره...


.

.

ای مجید!

آیینه شو که خدمت آن ماهرو کنی...


۱ ۲ ۳ ... ۶ ۷ ۸