تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
چند قطعه برگه برای یاد داشت نوشته ها و خاطرات...


به نام خدایی که نامش کلید گنج های حکیمان است و آرام قلب غریبان...


.

.

گشته ام در جهان و آخر کار

دلبری برگزیده ام که مپرس...

حافظ

پی نوشت: تو هیچ وقت کسایی که دوستت داشتن رو تنها نگذاشتی و نمیذاری . سر بر شانه ات میگذارم و همه را فراموش میکنم، خودم را فراموش میکنم. فقط تو می مانی...


 

از هرچه بگذریم،

ولی خیلی دل سنگ هستی

مرا به آتش کشیدی و راحت رفتی...


۱ ۲ ۳ ۴