تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
چند قطعه برگه برای یاد داشت نوشته ها و خاطرات...


به نام خدایی که نامش کلید گنج های حکیمان است و آرام قلب غریبان...


چقدر دنیا برایم خودنمایی میکند

کاش در دامش نیفتم...


امشب شب منحصر بفردی بود

از خستگی، هذیان میگفتم...


۱ ۲ ۳ ... ۴ ۵ ۶