تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
چند قطعه برگه برای یاد داشت نوشته ها و خاطرات...


به نام خدایی که نامش کلید گنج های حکیمان است و آرام قلب غریبان...


.
.
دوستان!
شایان عزیز رتبه ۱ قطب و ۱ کشوری امتحان علوم پایه هست که لطف کرد و به درخواست حقیر این متن رو برای بچه هایی که امتحان علوم پایه دارن نوشته:

روزها ، روزهای سختی هستند. روزهای سخت لذت بخش

چهارنعل میدوانم و این اسب😅 کمی خسته شده...


۱ ۲ ۳ ... ۵ ۶ ۷