تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
چند قطعه برگه برای یاد داشت نوشته ها و خاطرات...


.

گاهی اینقدر عرصه تنگ میشود که

آرزوی هجرت از این دنیا میکنم


آیا هم گریه ای هست تا گریه را با او طولانی کنیم؟ خرم آن روز کزین منزل ویران بروم

راحت جان طلبم، وز پی جانان بروم 

حافظ

مجید شاه مرادی ۱۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۰۶