تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
چند قطعه برگه برای یاد داشت نوشته ها و خاطرات...


۶۶ مطلب توسط «مجید شاه مرادی» ثبت شده است

حالت تهوع دارم....

نگرانتان نکنم ، ولی حالم خوب نیست...‌


کاش به زندگیم پایان میداد، خسته شدم....


و قسم به خدا،

که متعلق به اینجا نیستم. از همه چیز جز ارواح لطیف غریبم، من روح زده ام.....

و قسم به دلتنگی،

که من در بیابان تضاد و تناقض رها شده ام،

که چه قدر از این دنیا بیگانه و چه قدر در قعر این دنیا هستم.


و قسم به غریبی،

که بوی غربت می آید،

و خدا میداند که این روزها، خود شب است.


.
.
دوستان!
شایان عزیز رتبه ۱ قطب و ۱ کشوری امتحان علوم پایه هست که لطف کرد و به درخواست حقیر این متن رو برای بچه هایی که امتحان علوم پایه دارن نوشته:

روزها ، روزهای سختی هستند. روزهای سخت لذت بخش

چهارنعل میدوانم و این اسب😅 کمی خسته شده...


اطاقم عطر تو داره

دلم گرفته دوباره

کار من انتظاره...خواننده ی فراموش نشدنی من،

از قلب من پاک نمیشوی...

 


از خوشحالی چیزی نمی تونم بگم...


۱ ۲ ۳ ... ۵ ۶ ۷